Operatorul B. Braun Medical S.R.L., cu sediul în Sânandrei, Strada Bernd Braun Nr 1, Jud. Timis, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J35/1038/1998,

In conformitate cu dispozitiile Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit in continuare GDPR”),

Va solicita consimțământul expres în legătură cu prelucrarea urmatoarelor categorii de date personale: nume, prenume, adresa de email, număr de telefon. pentru următorul(ele) scop(uri) direct marketing, transmiterea de informații si/sau oferte personalizate cu privire la produsele/serviciile noastre comercializate prin intermediul www.magazin-bbraun.ro, precum si efectuarea de către BBRAUN MEDICAL, direct sau prin partenerii contractuali, a studiilor de marketing cu privire la produsele, serviciile si activitățile actuale si/sau viitoare ale BBRAUN MEDICAL.

Va informam ca aveti dreptul sa va retrageti în orice moment consimțământul. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Retragerea consimțământului se poate face prin transmiterea unui email la magazin.ro@bbraun.com

Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi stocate si prelucrate pe toata perioada de timp in care va mentineti consimtamantul, cu respectarea unor masuri tehnice si organizatorice adecvate.

Conform legislatiei referitoare la protectia datelor cu caracter personal, aveți urmatoarele drepturi: beneficiați de următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la  rectificare, dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, precum si dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, inclusiv creare de profiluri. Orice solicitare in acest sens va trebui facuta la magazin.ro@bbraun.com sau pe suport hartie, la sediul Societatii. De asemenea, aveti dreptul sa depuneti o plangere la ANSPDCP.

Prin acceptarea prezentului formular de consimțământ, confirm în mod liber și neviciat, faptul că am fost informat cu privire la datele mele cu caracter personal, care urmează să fie stocate, prelucrate și utilizate, și că sunt de acord ca aceste date cu caracter personal să fie prelucrate și utilizate în limitele astfel specificate, doar pe durata valabilitatii consimtamantului dumneavoastra.