Formular de obținere a consimțământului

Operatorul responsabil cu prelucrarea datelor este B. Braun Medical S.R.L., cu sediul în Sânandrei, Strada Bernd Braun, Nr 1, Etaj 1, Birou 4, Jud. Timis, societate înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr. J35/1038/1998, avand Cod Unic de Inregistrare: 11080242, adresa de corespondenta a responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal: dpo.ro@bbraun.com

In conformitate cu dispozitiile Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit in continuare “GDPR”),

Va solicita consimțământul expres în legătură cu prelucrarea urmatoarelor categorii de date personale: date de identificare (nume, prenume) si date de contact (adresa de email, număr de telefon) pentru următorul(ele) scop(uri) (1) direct marketing, (2) transmiterea de informații si/sau oferte personalizate cu privire la produsele/serviciile noastre comercializate prin intermediul www.magazin-bbraun.ro, precum si (3) efectuarea de către B. Braun Medical, direct sau prin partenerii contractuali, a studiilor de marketing cu privire la produsele, serviciile si activitățile actuale si/sau viitoare ale B. Braun Medical.

Va informam ca aveti dreptul sa va retrageti în orice moment consimțământul. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Retragerea consimțământului se poate face prin transmiterea unui email la magazin.ro@bbraun.com

Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi stocate si prelucrate pe toata perioada de timp in care va mentineti consimtamantul, si/sau pe o perioada de timp suplimentara in cazul in care exista o obligatie legala in acest sens, cu respectarea unor masuri tehnice si organizatorice adecvate.

Conform legislatiei referitoare la protectia datelor cu caracter personal, beneficiați de următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la  rectificare, dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, precum si dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, inclusiv crearea de profiluri. Orice solicitare in vederea exercitarii oricaruia dintre drepturile mentionate anterior, va trebui facuta  fie prin transmiterea unui e-mail la una dintre adresele (1) magazin.ro@bbraun.com sau (2) dpo.ro@bbraun.com ori prin transmiterea unei solicitari scrise, pe suport hartie, la sediul Societatii. De asemenea, aveti dreptul sa inregistrati oricand o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Prin acceptarea prezentului formular de consimțământ, confirm în mod liber și neviciat, faptul că am fost informat cu privire la datele mele cu caracter personal, care urmează să fie stocate, prelucrate și utilizate, și că sunt de acord ca aceste date cu caracter personal să fie prelucrate și utilizate în limitele astfel specificate si in conformitate cu Politica de Confidentialitate, doar pe durata valabilitatii consimtamantului dumneavoastra.

Pentru mai multe detalii privind modul in care colectam si procesam datele cu caracter personal va rugam sa accesati Politica de Confidentialitate

Produs adăugat la lista de dorințe
Produs adăugat la Compară.